Formulärets överkant

 

 

ROBUR II

Förlisning: 18/11 1928

Orkanartad storm. Roderhaveri och grundstötning. Hela besättningen överlevde förutom skeppshunden som fick avlivas. Gick med ballast.

Se Kringla.nu för karta, bilder och utförlig beskrivning.

Hemmahamn: Gdynia, Polen

Position: SV Blackkallens fyr

Djup: 20-25m på botten.

Dykning: Av många ansett som det finaste vraket vi har häromkring! Robur står helt kölrätt. Den vackra träratten och en titt ner i maskinrummet får inte missas.

https://idrottonline.se/SkelleftebottensDykklubb-Sportdykning/globalassets/skelleftebottens-dykklubb---sportdykning/bilder/robur-ii.jpg?w=484&h=495

Robur II var väldigt ålderdomlig när hon förliste 1928. Under syns den häftiga ratten och hyllan där signalflaggorna förvarades. När Robur hittades låg alla flaggor prydligt vikta i sina fack. Idag finns bara enstaka kvar.

 

 

SYRIA

Förlisning: 16/7 1916

Torpederad och sänkt av ryska ubåten Vepr när hon gick i konvoj från Luleå med last av järnmalm. Hela besättningen kunde rädda sig.

Se Kringla.nu för karta, bilder och utförlig beskrivning.

Hemmahamn: Hamburg, Tyskland

Position: N 64.22.0 - O 21.36.0. Söder om Bjuröklubb, Norr om Blackkallens fyr.

Djup: 22m på botten.

Dykning: Syria står kölrätt och här finns mycket att upptäcka. Hon har blivit delvis sprängd och skrotbärgad. Man kan titta in i köket och badrummet.

https://idrottonline.se/SkelleftebottensDykklubb-Sportdykning/globalassets/skelleftebottens-dykklubb---sportdykning/bilder/syriatoa.jpg?w=330&h=247

En titt in på toaletten på Syria.

 

ALMA

Förlisning: 27/11 1971

Lastbåt som kantrade och sjönk i hårt väder. Senare bärgades Alma, men sjönk igen under bogsering.

Hemmahamn: Hamburg, Tyskland

Position: En kort båtresa österut från Bjuröklubb.

Djup: 18m på botten.

Dykning: Alma har tidigare stått helt kölrätt och varit väldigt intakt men har fått slagsida och farit väldigt illa de senaste åren. En hel del plåtar har lossnat vilket gör att man ser in i exv. badrum och maskinrum väldigt enkelt.

 

CRAIGLAND

Förlisning: 29/11 1882

Ångfartyg som gick på klippan Bjuröklubb och sjönk med planklast avsedd för London. Hela besättningen klarade sig.

Mer att läsa om Craigland och hennes förlisning på Kringla.nu

Hemmahamn: Hartlepool, London

Position: Precis på nordspetsen av Bjuröklubb

Djup: 8-23m.

Dykning: Första intrycket av Craigland är en jättehög med plankor! Trots flera bärgningsaktioner och sprängningar ligger en stor del av planklasten kvar. Det är svårt att få någon uppfattning om hur fartyget sett ut. Roligast är nog att studera den vackra ångpannan i koppar och mässing. För den biologiskt intresserade finns det ofta simpa och tånglake här samt hydroider och en del svampdjur.

 

 

ULLÅNGER

Förlisning: Den 25m långa bogser-/lastbåten Ullånger skadades i isen och sjönk den 12/11 1927 vid nordspetsen av Bjuröklubb alldeles intill Craigland. Besättningen om 4 man överlevde, men maskinisten grämde sig över att ha förlorat sin nya halvmeters rörtång och en nyinköpt vinschmotor.

Hemmahamn: Örnsköldsvik?

Position: Spetsen av Bjuröklubb.

Djup: 20m

Dykning: Även om Ullånger inte ligger jättedjupt i meter räknat känns det väldigt djupt. Det är mörkt och kallt, så man måste vara bekväm med det för att dyka här. Sett från land ligger Ullånger "längre ut och till vänster" om Craigland. Faktiskt ligger hon delvis på Craiglands planklast och det är fler än en dykare som misstagit det 25m långa vraket för en del av Craigland. De som fattar att de dyker Ullånger får ett ganska trevligt dyk och kan titta på skrovet och detaljer på motorn, mm.

Mer om Ullångers förlisning på Kringla.nu

 

 

"TEGELVRAKET"

Förlisning: Tegelvrakets identitet är inte helt fastställd, men det är troligtvis resterna från Galeasen Seraphin från Åland som förliste 1842 när hon sökte nödhamn. Hon gick från Skellefteå till Stockholm med last av trä och tjära. Skeppet var klinkbyggt 0ch bedöms ha varit 19 gånger 4 meter.

Hemmahamn: Åland?

Position: Längst in i viken, Bjuröklubb rakt ut från en spricka i berghällen.

Djup: 3m

Dykning: Eftersom Tegelvraket ligger så skyddat går det att dyka här i alla väder. Vrakplatsen ligger nära land, men lättast är det om man åker dit med båt. Här går det också fint att fridyka. Vraket är utfläkt, men bjuder på fina fotomotiv och studier i skeppsbyggnadsteknik med träpluggade spant, klinkbyggd bordläggning m.m. Ett ankare för fiskeredskap har kommit dit efter förlisningstillfället. Intill finns ett fint bestånd Ålnate med chans att möta storgäddan ansikte mot ansikte.

Ritning över vrakplatsen och annat på Kringla.nu

 

 

GRAUTEN

Förlisning: Lördagen 5/12 1964 lastades Grauten med 810 ton blytackor och blymönja. Det var ännu inte speciellt dåligt väder men väderleksrapporten visade att vinden skulle öka under kvällen. Besättningen ville ändå avgå mot Oskarshamn för att inte riskera att missa att få fira jul hemma. Andra fartyg valde att stå kvar i hamnen och vänta ut ovädret. En timme efter avfärd anropade fartyget att lasten hade förskjutits och fartyget hade slagsida. Det hade nu blåst upp till storm.

Grauten beslutade att vända om tillbaka mot Skelleftehamn, men vid 19-tiden meddelar Grautern via radion att de ska överge fartyget och att de hoppas att hjälp var på väg. Fartyget befann sig då mellan Skötgrönnan och Gåsören, inte långt från Skelleftehamn. Grauten sjunker som bara en blylastad båt i en decemberstorm kan göra.

Grauten fanns åtta besättningsmän som alla omkom. Alla utom kaptenen hittades under de kommande veckorna. Två av sjömännen var ungdomar hemmahörande i Skellefteåområdet som precis mönstrat på. Den ene av dem var ersättning för en  besättningsman från Sundsvall som skulle ha gått på båten men missat bussen till Skelleftehamn med bara några sekunder.

Hemmahamn: Slite, Gotland

Position: Mellan Skötgrönnan och Gåsören

Djup: 13m

Dykning: Grautens förlisning är det enda av våra vrak som skördat liv. Känner man till hennes historia kan man inte låta bli på att tänka på de förolyckade och framförallt på den 17-årige Håkan Andersson som gladde sig åt sitt första riktiga jobb när man dyker här. Kaptenen hittades aldrig och Grauten är att betrakta som en gravplats. Vraket är delvis sprängt och lasten bärgad, men enstaka 50-kilostackor kan hittas fastklämda bland plåt och stenar liksom trasiga säckar med gulvit, slemmig blymönja. Håll dig borta från dem! Det går inte bort från utrustningen om du får på dig. Texten "GRAUTEN" kan fortfarande läsas på skrovet och hon ligger på 13m djup på en ganska ljus sand/grusbotten.

https://idrottonline.se/SkelleftebottensDykklubb-Sportdykning/globalassets/skelleftebottens-dykklubb---sportdykning/bilder/grauten_1957_1.jpg?w=330&h=215

 

NORDKAP

Förlisning: Barkskeppet Nordkap förliste 11/6 1885 vid Pommersgrundet, SO Bureå. Enligt uppgift rådde NO snöstorm (i juni!) vid tillfället och Nordkap som låg för ankar drev på grund. Den lilla bogserbåten Bure orkade inte bogsera fartyget.

Se Kringla.nu för karta och utförlig beskrivning.

Hemmahamn: Tvederstad, Norge.

Position: Mellan Björkön och Yxgrundet, Bureå.

Djup: 6m

Dykning: Nordkap var ett riktigt, klassiskt segelfartyg riggat som bark. Riggen och en del annat har bärgats och vraket är kluvet i två halvor. Detta är ett lysande ställe att studera skeppsbyggnadsteknik och har man tur kan man se en eller annan jungfru från riggen liggande i sanden.

https://idrottonline.se/SkelleftebottensDykklubb-Sportdykning/globalassets/skelleftebottens-dykklubb---sportdykning/bilder/nordkap-merge.jpg?w=842&h=291

 

FRIEDRICH CAROW

Förlisning: Skeppet torpederades 8/8 1917 av den ryska ubåten Vepr, samma ubåt som sänkte Syria, NE Gåsörens lotsplats, Skelleftehamn, Västerbotten, när den gick i ballast mellan Randers och Luleå. Förmodligen skulle den lasta järnmalm hos oss ”Neutrala” svenskar...

Hemmahamn:

Position: NE Gåsören, Skelleftehamn

Djup: 18m

Dykning: Vraket är ca. 80 m långt, ligger på sand/grusbotten på 18m djup och är ganska utflakat. Där finns två ångpannor, propeller, 2-meters klassisk pinnratt, typ ”sjörövarskepp”, samt allehanda skrot och lösfynd att titta på. Friedrich Carrow har dykts på tidigare och vissa delar (koppar + mässing?) har bärgats, men vraket var borttappat i ca. 30 år innan det återfanns 2007 av Rolle Lindblom och Micke Molander i SDK Skelleftedykarna med hjälp av den då ganska nyinskaffade dykbåten Explorer med SideScan-ekolod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulärets nederkant